Usługi

Jako Kancelaria Prawna specjalizująca się w dochodzeniu należności świadczymy przede wszystkim usługi mające na celu doprowadzenie do spłaty zobowiązania. Jednakże w ramach naszej działalności zapewniamy także wsparcie i pomoc prawną.

Poniżej przedstawiamy krótki opis dla wybranych usług.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu – jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać każdy problem.
 

Obsługa prawna

W ramach naszej oferty proponujemy nawiązanie stałej współpracy z naszą Kancelarią lub zlecenie nam pojedynczej sprawy. Zapewniamy wówczas pomoc i wsparcie naszych prawników przy różnego rodzaju sprawach i problemach prawnych. Tym samym obsługa prawna nie polega jedynie na udzielaniu porad prawnych, ale w praktyce oznacza także m.in.:

 • sporządzanie umów,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowanie opinii prawnej,
 • wszczynanie, prowadzenie i reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Świadczymy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. Gwarantujemy indywidualne podejście i pełne zaangażowanie co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pomaga nam znaleźć najlepsze rozwiązanie.

powrót do góry 


Monitoring należności

Usługa dotyczy wierzytelności będących na bardzo wczesnym etapie powstania zaległości, co do zasady są to kilkudniowe opóźnienia w płatności. Na tym etapie działania ukierunkowane są na monitoring telefoniczny, kampanie SMS, e-mail oraz wysyłkę monitów.

Całość podejmowanych działań ma na celu przywrócenie regularnych spłat.

powrót do góry 


Windykacja polubowna

W ramach windykacji polubownej obsługiwane są wierzytelności zarówno na wczesnym etapie przeterminowania – przed wysłaniem wypowiedzenia umowy lub w okresie uprawomocniania się wypowiedzenia – jak i wierzytelności wypowiedziane, dla których kluczowym jest doprowadzenie do szybkiej spłaty zobowiązania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wszczęcia postępowania sądowego.

Podejmowane działania ukierunkowane są na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, w tym ustalenie jego sytuacji finansowej, co pozwala na zindywidualizowanie dalszej ścieżki postępowania zakładając możliwe drogi obejmujące:

 • ustalenie regularnych wpłat,
 • restrukturyzację zadłużenia,
 • spłatę z częściowym umorzeniem.

powrót do góry 


Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Skierowanie sprawy na etap sądowy oznacza czas od momentu wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego lub innego orzeczenia kończącego postępowanie. W ramach tego procesu oferujemy:

 • dalsze prowadzenie działań polubownych,
 • selekcję spraw dedykowanych na etap sądowy:
  • weryfikacja kompletności i poprawności danych dłużników,
  • weryfikacja spraw pod kątem formalno-prawnym,
 • skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego (w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania nakazowego lub upominawczego),
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania sądowego (analiza korespondencji, udzielania odpowiedzi, składanie wyjaśnień), w tym monitoring przebiegu postępowania dla zapewnienia szybkiego otrzymania prawidłowego tytułu wykonawczego obejmujący kontakt telefoniczny oraz korespondencję z zapytaniem o stan sprawy,
 • etap przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego obejmujący skierowanie wezwania do zapłaty informującego o uzyskaniu tytułu wykonawczego i planowanych dalszych krokach do podjęcia w sprawie lub kontakt telefoniczny w celu ustalenia ewentualnej propozycji rozwiązania sprawy z pominięciem egzekucji.

Jeśli pomimo wszczęcia postępowania sądowego i uzyskania tytułu wykonawczego nie uda się doprowadzić do spłaty zobowiązania, w sprawie zostanie skierowany wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do czynności na tym etapie zaliczamy m.in.:

 • analizę korespondencji przychodzącej od komornika,
 • ewidencję przebiegu postępowania w tym monitoring telefoniczny i pisemny dokonywanych czynności (w przypadku prowadzenia sprawy przez Kancelarię Komorniczą korzystającą z programu KomornikSQL dodatkowe wsparcie monitoringu poprzez wymianę plików *.XML z danymi dotyczącymi sprawy),
 • ścisła współpraca z Kancelariami Komorniczymi prowadzącymi sprawy w tym monitoring przebiegu postepowania.

powrót do góry 


Czynności terenowe

Proces wspierający, który uruchamiany jest na różnych etapach prowadzenia sprawy lub jako odrębna czynność mająca na celu pozyskanie danych teleadresowych dłużnika i podjęcie z nim rozmów bezpośrednich.

Realizowany jest przez 43 pracowników terenowych Kancelarii wyspecjalizowanych w dokonywaniu ustaleń z dłużnikami w terenie, a także pozyskiwaniu danych teleadresowych dłużników i danych o ich sytuacji finansowej.

powrót do góry 


Skip tracing

Usługa polegająca na poszukiwaniu wszelkimi dozwolonymi metodami osób, które zaciągnęły zobowiązanie i kontakt z nimi został utracony.

Najważniejszym narzędziem jest tutaj internet, ale także różnego rodzaju bazy danych.

powrót do góry 


 

Zyskaj dzięki współpracy