O Kancelarii

Informacje o Kancelarii

VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka komandytowa działa na polskim rynku od 2004 roku i jest jednym z wiodących podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń. Od blisko 20 lat specjalizujemy się w windykacji należności na drodze polubownej, sądowo-egzekucyjnej oraz w świadczeniu specjalistycznej pomocy prawnej dla spółek z sektora usług finansowych. Obsługujemy największe Banki w Polsce działając na ich zlecenie oraz inne instytucje finansowe.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas obsługi spraw Kancelaria wypracowała model procesu obsługi oparty na skuteczności, jakości i optymalizacji postępowań na każdym etapie prowadzenia sprawy. Jednym z fundamentalnych założeń obowiązujących w procesie wewnętrznym Kancelarii jest kierowanie się zasadami rzetelności, gospodarności i profesjonalizmu w podejmowanych działaniach. Kancelaria stale dąży do optymalizacji swoich procesów wewnętrznych przy zachowaniu jak najwyższego poziomu obsługi i zadowolenia swoich Klientów.

Kancelaria posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 – którego zgodność została potwierdzona certyfikatem – własny system informatyczny oraz inne rozwiązania technologiczne, o których szerzej opowiemy w dalszej części niniejszej oferty.

 Wspólnicy Kancelarii


Katarzyna Woźnica - absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowego studium prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze prawnej związane z dochodzeniem wierzytelności na rzecz banków, funduszy inwestycyjnych, a także przedsiębiorstw. Specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności hipotecznych.

Marek Jabłoński - absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Leiden University. Zawodowo związany był z Europejskim Funduszem Leasingowym. Następnie był Członkiem Zarządu Bank Austria Creditanstalt Leasing Sp. z o.o. Współtwórca i pierwszy Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów S.A.

Bartłomiej Zając - ukończył handel i marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz finanse i bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym.Certyfikat ISO 9001:2015


W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług w 2006 roku Kancelaria wdrożyła System Zarządzania Jakością. System ten jest stale rozwijany i udoskonalany, a jego zgodność została oceniona i zarejestrowana przez Intertek Certification Limited z akredytacją United Kingdom Accreditation Service (UKAS) z Wielkiej Brytanii zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Audytorzy z Intertek Certification Limited stwierdzili utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, jak również potwierdzili brak niezgodności, dlatego pozytywnie rekomendują utrzymanie ważności certyfikatu.


 

Zyskaj dzięki współpracy