Dołącz do nas

Dołącz do nas – znajdź stanowisko dla siebie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy zamieszczanymi w najpopularniejszych portalach rekrutacyjnych (przejdź do pracuj.pl).

Jeśli nie znajdujesz oferty spełniającej Twoje oczekiwania prześlij swoje CV do naszej bazy rekrutacyjnej na adres: rekrutacja
 Dlaczego warto z nami pracować?

 • zatrudniamy na podstawie umowy o pracę,
 • wszystkich pracowników obejmujemy prywatną opieką medyczną w sieci LUX MED,
 • zapewniamy kompleksowe wdrożenie do samodzielnej pracy,
 • oferujemy stabilne, rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
 • dajemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uprawnień i kwalifikacji zawodowych,
 • gwarantujemy przyjazną atmosferę.

 

 Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane w procesie rekrutacji

Aplikując wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Pani/Pana ofercie pracy przez VRATISLAVIA LEX Kancelarię Prawną Woźnica i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania powyższej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej 272, 50-558 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000215339, NIP: 8971698421, REGON: 933018897, zwana dalej „Kancelarią”.

2. Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że powołany został Inspektor Ochrony Danych – dane do kontaktu:

VRATISLAVIA LEX Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. k.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Borowska 272
50-558 Wrocław
e-mail: iod

Więcej informacji dostępnych w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej Kancelarii.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – wrażenie zgody następuję poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu realizacji procesu rekrutacji.

4. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni liczonych od rozpoczęcia procesu rekrutacji, tj. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Kancelaria będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 


 

Zyskaj dzięki współpracy