Nota prawna

Akceptacja i wersje

Przed skorzystaniem ze strony internetowej należy przeczytać i zaakceptować przedstawione warunki użytkowania. Korzystając ze strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków użytkowania. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy powstrzymać się od korzystania ze strony internetowej.

Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K.  może zmienić przedstawione warunki użytkowania w dowolnym czasie, bez dodatkowych wyjaśnień. Zmiany będą dostępne w sekcji „Nota prawna”. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian jest równoznaczne ze zgodą na te zmiany oraz na pozostałą treść warunków użytkowania. W związku z tym należy okazjonalnie sprawdzać, czy nie pojawiły się uaktualnienia wersji warunków użytkowania.

Charakter

Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K. informuje, że materiały na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru reklamowego.

Stronę internetową www.vratislavialex.pl należy traktować jako serwis informacyjny dla odbiorców polskich i zagranicznych.

Własność intelektualna

Administratorem serwisu jest Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K.

Strona internetowa stanowi wyłączną własność intelektualną Vratislavia Lex Kancelarii Prawnej Woźnica i Wspólnicy Sp. K. i podlega ochronie prawnej. Wszelkie użyte w niniejszym serwisie internetowym nazwy handlowe, logo (znaki: graficzne, słowne, słowno-graficzne) stanowią zastrzeżone znaki towarowe lub znaki handlowe Kancelarii.

W czasie korzystania ze strony mogą Państwo pobierać oraz utrwalać informacje zawarte w niniejszym serwisie wyłącznie na własne, niekomercyjne potrzeby. Jednakże kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie zawartości niniejszego serwisu internetowego (grafiki, teksty, struktury strony etc.) w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Vratislavia Lex Kancelarii Prawnej Woźnica i Wspólnicy Sp. K. jest zabronione.

Prawidłowość

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym serwisie były prawdziwe, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności oferty świadczenia usług prawniczych.

Na stronie nie zawarto porad prawnych. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawej proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią.

Prywatność

Wykorzystanie przez Vratislavia Lex Kancelarię Prawną Woźnica i Wspólnicy Sp. K. danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest regulowane za pomocą Oświadczenia o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, podmiotów, którym są one udostępniane oraz praw Użytkownika znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez  Vratislavia Lex Kancelarię Prawną Woźnica i Wspólnicy Sp. K., zgodnie z zasadami zawartymi na stronie.

Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K. ma prawo do monitorowania każdego przesyłu danych w obrębie stron internetowych i/lub na forach lub grupach dyskusyjnych, lecz nie jest do tego zobligowana.

Rozdzielność postanowień

Jeśli dowolna część niniejszych warunków użytkowania okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków użytkowania. Każdy warunek użytkowania, który jest nieprawidłowy lub niewykonalny będzie domyślnie stosowany w takim stopniu, w jakim to możliwe.

Strony osób trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać hipertekst lub inne odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K.. Hiperłącza zostały udostępnione w celach informacyjnych i dla wygody Użytkownika, a odpowiedzialność za funkcjonowanie i treść tych stron internetowych spoczywa wyłącznie na podmiocie sprawującym kontrolę nad tymi stronami, które objęte są odrębnymi warunkami użytkowania. Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K. nie ma żadnych zobowiązań względem Użytkownika, żadnej innej osoby lub innego podmiotu z tytułu użytkowania stron internetowych osób trzecich.

Obecność hiperłącza prowadzącego z niniejszej strony internetowej do innej strony internetowej nie oznacza ani nie sugeruje, że Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K. popiera czy wspiera treści przedstawione na takiej stronie internetowej, jej operatora lub operacje przeprowadzane na takiej stronie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie zakresu, w ramach którego będzie korzystać z dowolnych treści zamieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania należącego do osób trzecich w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich lub podmiotów w związku z bezpieczeństwem, poprawnością lub kompletnością rezultatów zastosowania takiego oprogramowania.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub uwag prosimy o kontakt: iod@vratislavialex.pl

 


 

Zyskaj dzięki współpracy