Zmieniamy naszą stronę internetową.
Zapraszamy wkrótce.Dane do kontaktu:


W sprawach nieuregulowanych należności:

Tel.: 71 799 41 99
Fax: 71 799 41 70
e-mail: info@vratislavialex.pl


Pozostałe tematy:

Tel.: 71 799 41 50
Fax: 71 799 41 70
e-mail: administracja@vratislavialex.pl